Chiro Hoboken Sentroem

Corona op kamp

We mogen dit jaar gewoon op kamp en daar zijn we natuurlijk heel erg blij om. Toch zal het kamp er dit jaar net iets anders uit zien dan anders. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Kampbubbels

Dit jaar zal het kamp plaatsvinden in drie kampbubbels van maximaal 50 personen.
Binnen de bubbels mag er contact zijn tussen leden en leiding. De bubbels moeten onderling wel steeds 1,5m afstand houden.
Uiteraard houden wij hier ook rekening mee bij de indeling van ons kampterrein.

- bubbel 1: speelclub, bengels en hun leiding
- bubbel 2: rakkers, toppers, kerels, aspiranten en hun leiding
- bubbel 3: kookploeg

Vertrek van de groep zonder speelclub:

We vertrekken kamp op 4 augustus, uiteraard in piekfijn uniform.
Dit jaar moeten de afdelingen op aparte momenten arriveren op het chiroterrein:

- bus 1:
  - bengels: 8u30
- bus 2:
  - kerels: 9u30-10u
  - toppers: 10u15-10u30
  - rakkers: 10u45

Dit jaar is er geen traditionele opening met kamptoneeltje.

Veilig vertrek en terugkomst kan alleen als er een beperkt aantal personen aanwezig is op Chiro-terrein met respect voor de nodige afstand. We vragen jullie dan ook om steeds 1,5m afstand te houden van andere ouders.

Vertrek van de speelclub:

Speelclubbers worden op 7 augustus verwacht op het bivakterrein te Zutendaal. Een fysieke rondleiding op het kampterrein zal dit jaar niet lukken. Ouders/chauffeur krijgen wel een virtuele rondleiding en een lekker Sentroem's lunchpakket. De speelclubleiders zullen jullie hiervoor nog apart contacteren.

Terugkomst van de hele groep:

Dit jaar duurt het kamp één dag korter dan anders. Zo kunnen de leiders op 14 augustus de opruim op een rustige manier doen, zonder dat daarbij de kampbubbels door elkaar lopen. Het kamp eindigt dit jaar dus op 13 augustus.

We vragen dit jaar ook om jullie zoon zelf te komen halen. Dit op volgende afhaalmomenten:

- speelclub: 10u30 - 11u30
- bengels: 11u30 - 12u30
- rakkers: 12u30 - 13u30
- toppers: 13u30 - 14u30
- kerels: 13u30 - 14u30

Gelieve timing te respecteren! (Bij meer broers mag je de ophaaltijd zelf kiezen.)

Inschrijven

Aangezien het dit jaar heel belangrijk is dat we tijdig weten wie er allemaal mee gaat op kamp, vragen we jullie om op voorhand in te schrijven via deze link. Zo kunnen we ook nogmaals alle gegevens van de leden controleren.