Chiro Hoboken Sentroem

Fiscaal attest

Het jeugdwerk moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Daarom is het belangrijk dat alle 'erkende' jeugdverenigingen actief meehelpen om alles heel betaalbaar te maken. En dat gaat heel gemakkelijk via een fiscaal attest! Want met een fiscaal attest kan je als ouder het kampgeld soms volledig aftrekken van je belastingen! Dus het kamp is eigenlijk gratis.

Fiscaal attest

Het fiscaal attest is een document waarin de jeugdvereniging verklaart dat kind x mee op activiteit is geweest met hun jeugdvereniging en dat dit ... euro heeft gekost. Het betaalde bedrag van al deze activiteiten (tussen 1 januari en 31 december) kan men aftrekken van de belastingen. Het lidgeld kan je NIET aftrekken.
In de praktijk geven de meeste jeugdbewegingen (ook onze chiro) enkel fiscale attesten mee voor het bivak. (Om het vele administratieve werk, dat dit toch is, enigzins te beperken.)

Het is voor alle leden tot 12 jaar. Kinderen die 12 jaar worden op kamp of weekend komen in aanmerking tot de dag waarop ze jarig zijn. (Bijvoorbeeld: Jantje werd 12 jaar op dag 5 op kamp. Dan krijgt Jantje maar voor 4 dagen op kamp een attest.)

Als ouder kan je maximaal €11,20 per opvangdag per kind aftrekken van je belastingen. Dit is ongeacht de duur van de opvang. Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt.
Voor u geldt dus: uw zoon is 10 dagen op kamp geweest en de kampprijs bedroeg 95 euro, dan is de prijs per dag 9,50 euro. Dus kan je de volledige 95 euro aftrekken van de belastingen.

De jeugddienst stelt de attesten op aan de hand van de lijsten die de verenigingen bezorgen aan de jeugddienst. De jeugddienst bezorgt een afgeprinte versie daarna terug aan ons.
Wij geven uw zoon automatisch een ingevuld fiscaal attest mee, op één van de zondagen in september.

Tegemoedkoming ziekenfondsen:

Ook de ziekenfondsen geven vaak een deel van het kampgeld terug en dit ook voor kinderen ouder dan 12 jaar. Hiervoor hoort u best eens bij uw ziekenfonds.