Chiro Hoboken Sentroem

Avondlied

Daal nu bij het zinken van deze dag
Daal in ons gemoed gij trouwe vlag
Gij zijt zegen, troost en lach
Daal in d'avondzon, oh vlag
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag
Zegen haar in onze jonge wacht.
Goedenavond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
Goedenavond vlag en dag
Christus Koning goede nacht