Fiscaal attest

Het jeugdwerk moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Daarom is het belangrijk dat alle 'erkende' jeugdverenigingen actief meehelpen om alles heel betaalbaar te maken. En dat gaat heel gemakkelijk via een fiscaal attest! Want met een fiscaal attest kan je als ouder het kampgeld soms volledig aftrekken van je belastingen! Dus het kamp is eigenlijk gratis.

Fiscaal attest

Ouders kunnen extra jeugdbewegingskosten voor kinderen onder 14 jaar aftrekken van hun belastingen. Voor kinderen met een zware handicap ligt die leeftijdsgrens op 21 jaar. Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering hebben de ouders een attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de chirogroep bezorgd worden.

Voor alle activiteiten voor kinderen onder de 14 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken, geven we dit enkel automatisch mee voor het bivak. Voor andere activiteiten kan dit enkel op aanvraag.

Het fiscaal attest is een document waarin de jeugdvereniging verklaart dat kind x mee op activiteit is geweest met hun jeugdvereniging en dat dit ... euro heeft gekost. Het betaalde bedrag van al deze activiteiten (tussen 1 januari en 31 december) kan men aftrekken van de belastingen. Het lidgeld kan je NIET aftrekken.

Als ouder kan je maximaal €13,70 per opvangdag per kind aftrekken van je belastingen. (Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.) Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt.

Voor u geldt dus: uw zoon is 11 dagen op kamp geweest en de kampprijs bedroeg 100 euro. Dus kan je de volledige 100 euro aftrekken van de belastingen.

De jeugddienst bezorgt ons deze attesten eind januari volgend jaar, waarna wij ze tijdig aan jullie bezorgen.

Tegemoedkoming ziekenfondsen:

Ook de ziekenfondsen geven vaak een deel van het kampgeld terug en dit ook voor kinderen ouder dan 12 jaar. Hiervoor hoort u best eens bij uw ziekenfonds. Ook op de site van Chirojeugd Vlaanderen staat een handig overzicht per ziekenfonds.


Partners:
district Hoboken Umicore jeugdhuis Joh chiro Hobken Klinker de Banier
Chiro Hoboken Sentroem | Oudestraat 81, 2660 Hoboken | info@sentroem.be | BE17 7895 5438 4421 | privacyverklaring | login leiding